Contour, s.r.o.

Krakonošský CT KURZ 2023

XXII. Krakonošův CT KURZ 2023

XXII. Krakonošův CT kurz 2023

Pořadatel:

Radiologická klinika LF a FN Hradec Králové
Odborný garant:
MUDr. Pavel Ryška, Ph.D.
Organizační zajištění:
Contour, s.r.o., Jana Řehořová, tel. 602 386 684, email info@agcontour.cz

Termín: 23.-24.3.2023
Registrace: otevřena od 10.00 hod. dne 23.3. a po celou dobu kurzu
Začátek: 23.3.2023 ve 13.00 hod.
Ukončení: v pátek ve večerních hodinách.
Místo: Harrachov - hotel Sklář, možnost on-line účasti

Téma: Onemocnění retroperitonea a pánve


S sebou notebook či tablet s wifi - kvízová soutěž.


Vážené kolegyně, vážení kolegové, vzácní příznivci CT diagnostiky,

dovolte, abychom Vás pozvali na XXII. Krakonošský CT kurz, který již tradičně probíhá v Harrachově pod patronací Krakonoše. Kurz proběhne 23. – 24. 3. 2023, v Orea resort Sklář. Letošní téma se bude věnovat zejména uroradiologii. Můžete se těšit na již tradičně vysokou úroveň přednášek postgraduálního charakteru.
Ve sděleních bude pro Vás připraveno kromě klasické CT diagnostiky, hybridních metod, také i sdělení týkající se správných CT protokolů. Součástí kurzu bude již tradiční kvíz, připravte si proto notebook či tablet s wifi. U některých přednášek se také můžete těšit na možnost hlasování pomocí QR kódu. Pro velmi dobrý ohlas v minulých letech, tak i letos bude CT kurz probíhat hybridní formou.
Přejeme Vám všem pohodovou vzdělávací akci, která letos probíhá pod záštitou primátorky města Hradce Králové Mgr. et Mgr. P. Springerové, Ph.D.; ředitele Fakultní nemocnice Hradec Králové MUDr. A. Hermanem, Ph.D.; děkanem LF UK HK prof. MUDr. J. Manďákem, Ph.D. CT kurz je garantován výborem RS ČLS JEP. Akce je zařazena do akcí ČLS JEP a má schváleno 12 kreditních bodů. Na akci se již tradičně organizačně spolupodílí agentura Contour s. r. o. 
 
Těšíme se na Vaši účast.
Za organizační výbor:

doc. MUDr. P. Ryška, Ph.D., doc. MUDr. P. Dvořák, Ph.D.,
prof. MUDr. P. Eliáš, CSc., MUDr. P. Hoffmann, Ph.D.