Contour, s.r.o.

Krakonošský CT KURZ 2022

XXI. Krakonošův CT KURZ 2022

XXI. Krakonošův CT kurz 2022

Pořadatel:

Radiologická klinika LF a FN Hradec Králové
Odborný garant:
MUDr. Pavel Ryška, Ph.D.
Organizační zajištění:
Contour, s.r.o., Jana Řehořová, tel. 602 386 684, email info@agcontour.cz

Termín: 24.-25.3.2022
Registrace: otevřena od 10.00 hod. dne 24.3. a po celou dobu kurzu
Začátek: 24.3.2022 ve 13.00 hod.
Ukončení: v pátek ve večerních hodinách.
Místo: Harrachov - hotel Sklář, možnost on-line účasti

Téma: Břišní radiologie

S sebou notebook či tablet s wifi - kvízová soutěž.Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte abychom Vás společně pozvali na tradiční Krakonošův CT kurz, který se bude konat v Harrachově ve dnech 24. - 25. 3. 2022. Uspořádání kurzu bude obdobné jako v minulých letech. Tentokrát bychom se rádi věnovali CT diagnostice v oblasti břicha. Můžete se těšit na postgraduální přednášky, které se budou věnovat jak akutní, tak i rutinní CT diagnostice. Součástí kurzu bude již dobře známý kvíz.

Těšíme se na Vaši účast.
Za organizační výbor:

doc. MUDr. P. Ryška, Ph.D., doc. MUDr. P. Dvořák, Ph.D., prof. MUDr. P. Eliáš, CSc.,
MUDr. P. Hoffmann, Ph.D.